اجاق آشپزخانه > BEKO

1 2 3 4 5 6 7
BEKO CM 66100 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 66100


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CM 66100 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
جلد (لیتر): 61.00
نوع درب فر: تاشو
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
BEKO CE 58200 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CE 58200


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CE 58200 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 50.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CS 47002 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CS 47002


50.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CS 47002 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 50.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 3
مواد سطح: شیشه سرامیک
اطلاعات دقیق
BEKO CE 58200 C اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CE 58200 C


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CE 58200 C مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: آنتراسیت
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 50.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CSG 62110 DX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSG 62110 DX


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSG 62110 DX مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 65.00
نوع درب فر: تاشو
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 52320 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 52320 DW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 52320 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 52320 DX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 52320 DX


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 52320 DX مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CM 68200 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 68200


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CM 68200 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
حداکثر دمای فر (C): 240
جلد (لیتر): 54.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CD 61120 C اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CD 61120 C


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CD 61120 C مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 29.00
نوع درب فر: تاشو
ویژگی های فر: روشنایی
محل: در بالای اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
اطلاعات دقیق
BEKO CM 63220 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 63220


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه BEKO CM 63220 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 58.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 2
مشعل برقی: 2
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 52321 DX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 52321 DX


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 52321 DX مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 52620 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 52620 DW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 52620 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CM 58201 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 58201


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CM 58201 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 47.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CM 51011 S اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 51011 S


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CM 51011 S مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 49.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 3
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CG 41011 G اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CG 41011 G


50.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CG 41011 G مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
عمق (سانتی متر): 50.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 275
جلد (لیتر): 43.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 56000 GW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 56000 GW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 56000 GW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 57100 GA اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 57100 GA


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 57100 GA مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سیاه
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 59.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 52120 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 52120 DW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 52120 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 52120 DX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 52120 DX


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 52120 DX مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CS 51110 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CS 51110


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CS 51110 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 52.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
خاموش شدن ایمنی
اطلاعات دقیق
BEKO CG 41011 S اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CG 41011 S


50.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CG 41011 S مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 50.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 275
جلد (لیتر): 51.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
اطلاعات دقیق
BEKO CG 41011 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CG 41011


50.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CG 41011 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 50.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 275
جلد (لیتر): 51.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 52323 DX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 52323 DX


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 52323 DX مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO HP 2500 X اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO HP 2500 X


27.00x46.00x9.00 سانتی متر

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO HP 2500 X مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
عمق (سانتی متر): 27.00
عرض (سانتی متر): 46.00
ارتفاع (سانتی متر): 9.00
: نقره

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 2
مشعل گرمایش سریع: 1
اطلاعات دقیق
BEKO CSG 52010 GW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSG 52010 GW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSG 52010 GW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 300
جلد (لیتر): 60.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
BEKO CM 58100 S اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 58100 S


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CM 58100 S مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: برقی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 50.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل گرمایش سریع: 4
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CM 58100 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CM 58100


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CM 58100 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 50.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل گرمایش سریع: 4
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
BEKO CSS 62120 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSS 62120 DW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSS 62120 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 67.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO GG 15120 DX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO GG 15120 DX


90.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO GG 15120 DX مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 90.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 300
جلد (لیتر): 98.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج دوتایی: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 57300 GW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 57300 GW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 57300 GW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اتوماسیون جوش
اطلاعات دقیق
BEKO CS 41014 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CS 41014


50.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CS 41014 مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 50.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: C

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 49.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
BEKO CG 51010 GS اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CG 51010 GS


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CG 51010 GS مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 62120 DS اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 62120 DS


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 62120 DS مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 65.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 62120 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 62120 DW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 62120 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 65.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSS 64010 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSS 64010 DW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه BEKO CSS 64010 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 67.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 2
مشعل برقی: 2
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSG 63010 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSG 63010 DW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه BEKO CSG 63010 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 300
جلد (لیتر): 65.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 3
مشعل برقی: 1
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSM 62321 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSM 62321 DW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSM 62321 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 72.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
BEKO CSE 52020 DW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
BEKO CSE 52020 DW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه BEKO CSE 52020 DW مشخصات
نام تجاری: BEKO
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مواد سطح: مینای دندان
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
1 2 3 4 5 6 7

لطفا به پروژه کمک کنید! لطفا آن را به اشتراک بگذارید! متشکرم!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

لطفا به پروژه کمک کنید: متشکرم!

اجاق آشپزخانه > BEKOmentefeliz.info © 2022-2023
mentefeliz.info
محصول خود را پیدا کنید