اجاق آشپزخانه > Gorenje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gorenje G 470 W-E اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje G 470 W-E


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje G 470 W-E مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje K 63202 BW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje K 63202 BW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه Gorenje K 63202 BW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 65.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: قفل در, روشنایی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 3
مشعل برقی: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje E 52 W اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje E 52 W


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje E 52 W مشخصات
نام تجاری: Gorenje
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 250
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 633 E22WKA اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 633 E22WKA


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 633 E22WKA مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 67.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 633 E22XKA اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 633 E22XKA


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 633 E22XKA مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 67.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 476 B اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 476 B


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 476 B مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 476 W اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 476 W


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 476 W مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 778 W اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 778 W


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 778 W مشخصات
نام تجاری: Gorenje
حداکثر مصرف برق (وات): 9500
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 275
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل سه مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje K 272 W اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje K 272 W


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه Gorenje K 272 W مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 60.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 2
مشعل برقی: 2
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 51102 ABR اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 51102 ABR


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 51102 ABR مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 49.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 52339 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 52339 AW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 52339 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز, فر
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje KN 55101 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje KN 55101 AW


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje KN 55101 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 46.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GN 51203 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GN 51203 AW


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GN 51203 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 53.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GN 51203 ABR اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GN 51203 ABR


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GN 51203 ABR مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 53.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GIN 62160 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GIN 62160 AW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GIN 62160 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 47.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 63393 AX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 63393 AX


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 63393 AX مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 51.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
اطلاعات دقیق
Gorenje E 63103 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje E 63103 AW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje E 63103 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 65.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 52320 ABR اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 52320 ABR


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 52320 ABR مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز, فر
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GN 51101 IWO اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GN 51101 IWO


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GN 51101 IWO مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 53.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 465 E اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 465 E


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 465 E مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 4368 B اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 4368 B


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 4368 B مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
حداکثر دمای فر (C): 280
جلد (لیتر): 48.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: گاز
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 5430 CW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 5430 CW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 5430 CW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 3
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje G 470 W اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje G 470 W


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje G 470 W مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 53.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje KN 55220 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje KN 55220 AW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje KN 55220 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 53.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje KN 55220 ABR اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje KN 55220 ABR


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje KN 55220 ABR مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
تایمر
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 53.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje KN 52160 ABR اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje KN 52160 ABR


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه Gorenje KN 52160 ABR مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: مکانیکی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: قهوهای
کلاس بهره وری انرژی: B

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 57.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 2
مشعل برقی: 2
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 53393 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 53393 AW


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 53393 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 48.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GMIN 145 W اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GMIN 145 W


60.00x50.00x95.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GMIN 145 W مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 95.00
: سفید

نوع فر: گاز
جلد (لیتر): 48.00
نوع درب فر: تاشو
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje GMIN 145 B اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GMIN 145 B


60.00x50.00x95.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GMIN 145 B مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 95.00
: قهوهای

نوع فر: گاز
جلد (لیتر): 48.00
نوع درب فر: تاشو
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 63398 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 63398 AW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 63398 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 70.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: قفل در, روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 63398 AX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 63398 AX


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 63398 AX مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 70.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: قفل در, روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 65333 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 65333 AW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 65333 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
همرفت
ویژگی های فر: قفل در, روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 65345 BW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 65345 BW


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 65345 BW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 64.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje EC 65345 BX اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EC 65345 BX


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje EC 65345 BX مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 64.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مشعل دو مداره: 1
مواد سطح: شیشه سرامیک
نشانگر گرمای باقیمانده
اطلاعات دقیق
Gorenje GI 63396 DBR اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje GI 63396 DBR


60.00x60.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje GI 63396 DBR مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز, فر
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 60.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سیاه

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 60.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: قفل در, روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: مینای دندان
خاموش شدن ایمنی
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje K 57322 AW اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje K 57322 AW


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje K 57322 AW مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 48.00
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: فرو سرخ
تعداد شیشه درب فر: 2
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: مینای دندان
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
Gorenje E 52102 AW0 اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje E 52102 AW0


60.50x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: برقی
اجاق آشپزخانه Gorenje E 52102 AW0 مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: مکانیکی
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
عمق (سانتی متر): 60.50
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: سفید
کلاس بهره وری انرژی: A

نوع فر: برقی
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 55.00
نوع درب فر: تاشو
تعداد شیشه درب فر: 2
ویژگی های فر: روشنایی

نوع اجاق گاز: برقی
مشعل برقی: 4
مواد سطح: مینای دندان
اطلاعات دقیق
Gorenje EGI 440 E اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
Gorenje EGI 440 E


60.00x50.00x85.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه Gorenje EGI 440 E مشخصات
نام تجاری: Gorenje
کنترل: الکترونیکی
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 60.00
عرض (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
جلد (لیتر): 56.00
نوع درب فر: تاشو
ویژگی های فر: روشنایی
کنترل گاز

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
مشعل گرمایش سریع: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

لطفا به پروژه کمک کنید! لطفا آن را به اشتراک بگذارید! متشکرم!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

لطفا به پروژه کمک کنید: متشکرم!

اجاق آشپزخانه > Gorenjementefeliz.info © 2022-2023
mentefeliz.info
محصول خود را پیدا کنید