اجاق آشپزخانه > ILVE

ILVE MT-120V6-VG Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120V6-VG Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120V6-VG Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120V6-VG Green اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120V6-VG Green


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120V6-VG Green مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سبز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120V6-VG Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120V6-VG Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120V6-VG Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120S5-VG Matt اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120S5-VG Matt


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120S5-VG Matt مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سیاه

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل coup de feu
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120S5-VG Stainless-Steel اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120S5-VG Stainless-Steel


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120S5-VG Stainless-Steel مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل coup de feu
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120S5-VG Green اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120S5-VG Green


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120S5-VG Green مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سبز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل coup de feu
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120S5-VG Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120S5-VG Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120S5-VG Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل coup de feu
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120S5-VG  Antique white اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120S5-VG Antique white


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120S5-VG Antique white مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سفید

نوع فر: گاز
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل coup de feu
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120S5-VG Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120S5-VG Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120S5-VG Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 5
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل coup de feu
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120F-VG Green اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120F-VG Green


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120F-VG Green مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سبز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل fry top
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120F-VG Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120F-VG Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120F-VG Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل fry top
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120F-VG Antique white اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120F-VG Antique white


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120F-VG Antique white مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل fry top
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120F-VG Stainless-Steel اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120F-VG Stainless-Steel


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120F-VG Stainless-Steel مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل fry top
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120F-VG Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120F-VG Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120F-VG Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل fry top
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120F-VG Matt اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120F-VG Matt


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120F-VG Matt مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سیاه

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
مشعل fry top
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120FR-MP Matt اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120FR-MP Matt


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120FR-MP Matt مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سیاه

نوع فر: برقی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل fry top
مشعل سرخ کن
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120FR-MP Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120FR-MP Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120FR-MP Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: برقی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل fry top
مشعل سرخ کن
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120FR-MP Antique white اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120FR-MP Antique white


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120FR-MP Antique white مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سفید

نوع فر: برقی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل fry top
مشعل سرخ کن
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120FR-MP Stainless-Steel اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120FR-MP Stainless-Steel


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120FR-MP Stainless-Steel مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: نقره

نوع فر: برقی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل fry top
مشعل سرخ کن
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120FR-MP Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120FR-MP Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120FR-MP Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: برقی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل fry top
مشعل سرخ کن
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120FR-MP Green اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120FR-MP Green


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: برقی

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120FR-MP Green مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سبز

نوع فر: برقی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
همرفت
ویژگی های فر: روشنایی
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 4
تاج سه گانه: 1
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
مشعل fry top
مشعل سرخ کن
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120B6-VG Antique white اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120B6-VG Antique white


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120B6-VG Antique white مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120B6-VG Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120B6-VG Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120B6-VG Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120B6-VG Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120B6-VG Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120B6-VG Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120B6-VG Stainless-Steel اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120B6-VG Stainless-Steel


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120B6-VG Stainless-Steel مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120B6-VG Green اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120B6-VG Green


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120B6-VG Green مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سبز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-120B6-VG Matt اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-120B6-VG Matt


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-120B6-VG Matt مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سیاه

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 6
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-1207-VG Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-1207-VG Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-1207-VG Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 7
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-1207-VG Matt اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-1207-VG Matt


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-1207-VG Matt مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سیاه

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 7
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-1207-VG Antique white اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-1207-VG Antique white


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-1207-VG Antique white مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 7
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-1207-VG Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-1207-VG Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-1207-VG Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 7
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-1207-VG Green اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-1207-VG Green


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-1207-VG Green مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سبز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 7
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE MT-1207-VG Stainless-Steel اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE MT-1207-VG Stainless-Steel


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: گاز
اجاق آشپزخانه ILVE MT-1207-VG Stainless-Steel مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
عرض (سانتی متر): 30.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: گاز
مشعل گاز: 7
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE M-120V6-VG Antique white اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE M-120V6-VG Antique white


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE M-120V6-VG Antique white مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سفید

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE M-120V6-VG Matt اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE M-120V6-VG Matt


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE M-120V6-VG Matt مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: سیاه

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE M-120V6-VG Blue اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE M-120V6-VG Blue


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE M-120V6-VG Blue مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: آبی

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE M-120V6-VG Stainless-Steel اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE M-120V6-VG Stainless-Steel


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE M-120V6-VG Stainless-Steel مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: نقره

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق
ILVE M-120V6-VG Red اجاق آشپزخانه \ مشخصات, عکس
ILVE M-120V6-VG Red


70.00x120.00x90.00 سانتی متر

نوع فر: گاز

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
اجاق آشپزخانه ILVE M-120V6-VG Red مشخصات
نام تجاری: ILVE
سوئیچ ها: چرخشی
احتراق الکتریکی: اجاق گاز
نوع احتراق: خودکار
کشوی ظرف
نمایش دادن
تایمر
ساعت
عمق (سانتی متر): 70.00
عرض (سانتی متر): 120.00
ارتفاع (سانتی متر): 90.00
: قرمز

نوع فر: گاز
تمیز کردن فر: سنتی
نوع درب فر: تاشو
نوع گریل: برقی
تعداد شیشه درب فر: 3
ویژگی های فر: روشنایی, فن خنک کننده
کنترل گاز
نوع: برقی
محل: به سمت اصلی

نوع اجاق گاز: ترکیب شده
مشعل گاز: 6
مشعل برقی: 1
تاج سه گانه: 2
مواد سطح: فولاد ضد زنگ
شبکه چدنی
کنترل گاز اجاق گاز
اطلاعات دقیق

لطفا به پروژه کمک کنید! لطفا آن را به اشتراک بگذارید! متشکرم!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

لطفا به پروژه کمک کنید: متشکرم!

اجاق آشپزخانه > ILVEmentefeliz.info © 2023-2024
mentefeliz.info
محصول خود را پیدا کنید